Annons
X
Annons
X

Kortsiktiga besparingar hot mot Grammofonarkivet

DEBATT Besparingarna på Grammofonarkivet är kortsiktiga. Regeringen måste ta ansvaret för denna nationella kulturskatt, skriver fyra mångåriga medarbetare inom Sveriges Radio.

928 startades arkivet då man anställde en person för att enbart ansvara för skivorna i Radiotjänst. På bilden ses en man gå bland hyllorna i arkivet.
928 startades arkivet då man anställde en person för att enbart ansvara för skivorna i Radiotjänst. På bilden ses en man gå bland hyllorna i arkivet. Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

SVT, SR och UR utsätter sina arkiv för besparingar med start 2014 för att få loss pengar till andra verksamheter. Dotterbolaget SRF (Sveriges Radio Förvaltnings AB) ska bantas. Bolagen vill anpassa arkiven för sina egna behov, utan att ta ansvar för de skatter svenska folket finansierat. I den av regeringen beställda Public service-utredningens betänkande finns inte ett ord om Grammofonarkivet. Hur kunde man missa det?

Grammofonarkivet har en av världens största skivsamlingar. Koncernen visar inget intresse att vårda eller dela med sig av en musikskatt av en sådan dignitet. Koncernen hanterar sin egendom egensinnigt – en egendom som dessutom är en nationell kulturskatt.

Grammofonarkivets samling har både svenskt och internationellt innehåll och många unika inspelningar. Nättjänster, som Spotify och Itunes, saknar stora delar av Grammofonarkivets samlingar och då även digitalt material. Samlingens ljudkvalitet är enastående, eftersom man sparar ett exemplar av varje skiva i ett separat arkiv, som endast får hanteras av ett fåtal anställda. Det är unikt ur ett internationellt perspektiv.

Annons
X

Inom koncernen har man bytt ut ordet ”arkiv” till ”produktionsenhet”. Det beskriver väl hur man tänker när beslut fattas.

Det har bland annat beslutats att:

• Förvärven av ny musik endast ska ske om den beställs, inte som nu kompletteras av Grammofonarkivets personal. Samlingens bredd kommer därför att bli väsentligt smalare.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Katalogiseringen blir den enklast möjliga, vilket är förödande för ett arkiv. Framtida generationer kommer inte att ha tillgång till en bred och bildande sökbarhet. Ännu finns inget motsvarande på internets musiktjänster.

  • Utlåningen av de utlåningsbara skivorna stoppas. Dessa är fortfarande ett viktigt arbetsredskap med sina texthäften och för frilansare som saknar tillgång till det digitaliserade materialet.

  • Programproduktionen i Grammofonarkivets studio läggs ned. Det blir inte längre möjligt med programidéer som bygger på att det spelas in just där, till exempel ”Duellen” i P2, i år nominerad till Prix Italia. De populära direktsända önskeprogrammen kommer inte att ha tillgång till stenkakor och vinylskivor.

  Arkivvård har låg prioritet och kommer inte att hinnas med av den mer än halverade personalstyrkan.

  Digitaliseringen är välkommen, men redan minskade resurser sedan 2007 har medfört att den inte hanteras korrekt. Många filer som köps är inte professionella ljudformat. Det vill man inte spara i ett digitalt lager. Filerna saknar också den textinformation som medföljer en skiva.

  Sverige ska självklart ha ett musikarkiv med internationell bredd. Svenskarnas musikintresse är enormt och musikexporten går på högvarv. Grammofonarkivets samling bör därför tas tillvara och ges möjlighet att utvecklas istället för att krympas. Arkivet är inte enbart koncernens angelägenhet. Det bör i möjligaste mån komma svenska folket och forskare till del i större utsträckning än idag och då inte endast via koncernens programverksamhet. Tillgängligheten bör vara ett självklart och långsiktigt mål!

  De besparingar man tänker genomföra är kortsiktiga. Redan 2014 får public service ett nytt avtal. I det nya avtalet bör uppdraget vara tydligt. Extra medel måste öronmärkas och tilldelas Grammofonarkivet. Det handlar verkligen om småpengar i proportion till de 7 miljarder som SVT, SR och UR årligen får till sin totala verksamhet. Regeringen måste ta sitt ansvar!

  HARRIET LUNDBERG

  Ljudtekniker Grammofonarkivet

  STEFAN WERMELIN

  Producent SR Musik och författare

  LARS WESTIN

  Musikjournalist och radioproducent, frilans

  LENNART WRETLIND

  Radioproducent och presentatör, frilans

  Senaste kulturquizarna

  Vad kallas de korta grottmänniskorna quiz.svd.se Hur ofta har Jackman spelat Wolverine? quiz.svd.se Vad var deras gangsternamn? quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  928 startades arkivet då man anställde en person för att enbart ansvara för skivorna i Radiotjänst. På bilden ses en man gå bland hyllorna i arkivet.

  Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X