Annons
X
Annons
X

Kortare köer är bra för alla

SJUKVÅRD | LAKTOSINTOLERANT DEBATT

Om du vill dina barn väl – flytta från Stockholm! Denna drastiska uppmaning levererade barnläkaren Hugo Lagercrantz i en debattartikel i helgen (DN 13/7) och gav ett antal exempel på vilka landsting runtom i landet som bättre klarade vilka diagnoser.

Att tillgängligheten brister i Stockholms barn sjukvård är ingen nyhet, men Lagercrantz drar minst sagt långtgående slutsatser när han kopplar samman köerna med såväl flickor som skär sig som pojkars kriminalitet för att slutligen jämföra lägets möjliga konsekvenser med forskning på hur råttungars stresstålighet påverkas av hur deras mammor vårdar dem. Hans argumentation stärks inte heller av att den grundas främst i en ”intern utredning”, vars existens senare dementerades i ett pressmeddelande från Landstingsstyrelsen. Även sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt ställde sig undrande till Lagercrantz skildring och menade istället att ”Det har aldrig fungerat så bra som nu” (SvD 13/7).

För en politiker är det där som att be om en utskällning. Det må fungera bättre nu än förut, men fortfarande är det få föräldrar som skulle kalla timmar i kö för ”bra”. Problembilden är densamma som i övrig offentlig vård – kvaliteten är god, men tillgängligheten sämre.

Annons
X

Som tur är väntar kölindrande åtgärder. I förra veckan inbjöd Skandia till seminarium på Gotland och presenterade en undersökning om folks inställning till privata sjukvårdsförsäkringar för barn. Bakgrunden är det privata barnsjukhuset Martina som ska startas i Stockholm i år. Skandias undersökning visar att acceptansen gällande privata sjukvårdsförsäkringar och privat vård är på tillväxt. En majoritet (om än knapp, 36 procent) av dem som har en årsinkomst under 200 000 säger sig vara intresserade av en sådan försäkring, till ett pris på runt 250 kronor i månaden. Lägger vi till de högre inkomstspannen är totalt 54 procent intresserade, medan 25 procent säger blankt nej.

Bland nej-sägarna hänvisar merparten till att det är för dyrt, men nästan lika viktig är förklaringen att det är ”orättvist”. Hur en förälder tänker när han eller hon svarar så kan man undra, men klart är att det finns många politiker som är villiga att gödsla denna uppfattning genom prat om gräddfiler. Under seminariet i Visby var det Veronica Palm (s) som tog sig an den laktosintoleranta rollen – dock utan att erbjuda några alternativa lösningar på köproblemen. I DN (8/7) hävdar Ylva Johansson att ”Det leder till ett A och B-lag där barn till bättre bemedlade får bättre sjukvård.”

Johansson varnar alltså för förekomsten av något ”bättre”. Jag kan inte påstå att jag blir särskilt rädd. Dessutom och återigen: den offentliga vården i Sverige håller faktiskt mycket hög kvalitet. Ylva Johansson hänvisar till absolut ingenting när hon påstår att de privata alternativen skulle vara ”bättre”. Bättre i betydelsen kortare köer – visst – men faktum är att ett privat tillskott skulle innebära ett lyft för all barnsjukvård. När några lämnar den offentliga kön blir ju också den kortare – till gagn för alla.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X