Kortare arbetstid vinner vi alla på

Arbetslinjen lägger ansvaret på de arbetslösa att hitta jobb som inte finns, eller ens finns behov av. Istället bör samhället planeras utifrån vad som behöver göras och därefter bör alla få en chans att delta i samhällsutvecklingen. Det skriver miljöpartisterna Carl Schlyter och Etelka Huber.

Under strecket
Publicerad
Annons

Arbete är en källa till glädje, utveckling, sociala nätverk, kreativitet och självklart – inkomst. För många blir det en källa till stress, enformiga uppgifter, utbrändhet och fastnagling i låglönefällan. Arbetslinjen är allenarådande saliggörande lösning på alla problem i dagens debatt, såväl till vänster som till höger. För 100 år sedan stod det 8-timmarsdag på LO:s affischer och för nästan 40 år sedan blev 40-timmarsveckan lag. Varje år blir vi lite effektivare och behovet av arbetade timmar minskar, men svaret från såväl S som M är: Arbeta mer, producera mer, köp mer, mer tillväxt! Men inte bara människor blir stressade av krav på ständigt ökad arbetsinsats, även planeten stressas.

Den internationellt uppmärksammade rapporten
Prosperity without Growth, från den brittiska regeringens Sustainable Development Commission, slår fast att produktivitetsökningarna i de rika länderna nu bör tas ut som sänkt arbetstid istället för höjd lön. Sedan 1950 har globala BNP femdubblats och kommer med nuvarande tillväxttakt att ha åttiofaldigats fram till nästa sekelskifte! Rapportförfattaren Tim Jackson menar att vi måste börja röra oss mot en jämviktsekonomi som inte förutsätter ständig expansion – och för att denna inte ska leda till ökad arbetslöshet, krävs arbetstidsförkortning.

Annons
Annons
Annons