Kort tid för remiss går ut över industrin

Under strecket
Publicerad
Annons

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utarbetat ett förslag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall. Ändringen gäller slopad avdragsrätt för en rad olika avfallstyper. Som det nu är betalar företag skatt för att deponera avfall, men får sedan göra avdrag på skatten som betalats för att deponera särskilda slag av avfall. Anledningen är att dessa avfallstyper inte kan tas tillvara på något annat sätt än genom deponering, samtidigt som de är oundvikliga restprodukter från industrin.

Den oinvigde kanske tror att en slopning av avdragsrätten för några avfallstyper skulle vara av ganska liten betydelse och knappast kan få några större konsekvenser. Verkligheten är dock en annan.

Annons
Annons
Annons