Korruptionen ett växande hot mot demokratin

Den ”stora korruptionen”, i Frankrike exemplifierad av det uppseendeväckande Elf-målet, uppstod i västvärlden efter oljekrisen 1973. Det skriver den modiga Eva Joly, undersökningsdomaren i Elf-målet som under sex år haft livvakt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under 1900-talets sista decennium dömdes i Italien mer än 3 000 personer – varav ett par hundra riksdagsledamöter – för korruption och andra ekonomiska brott, något som ledde till att de kristdemokratiska och socialistiska partierna försvann från den politiska scenen. Under samma period ledde i Spanien stora korruptionsskandaler till ledande socialistiska politikers fall, och i Frankrike blev 600 politiker – varav ett trettiotal ministrar och statssekreterare – föremål för brottsutredning med anledning av ekonomisk brottslighet.

De här uppgifterna är hämtade ur den norsk-franska undersökningsdomaren
Eva Jolys senaste bok
Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre? (Är det i den här världen som vi vill leva? Editions des Arènes, 337 s). Författaren konstaterar att korruptionen i detta globaliseringens tidevarv fått hittills oanade dimensioner.

Annons
Annons
Annons