X
Annons
X

Korea kan bara förstås genom schamanismen

När folk hör ordet schamanism tänker de flesta på något som förekommer bland stambefolkningar i någon djungel eller på den sibiriska tundran. Under alla omständigheter lever schamaner i ett så kallat primitivt samhälle. Man ser knappast en högteknologisk modern stat som Sydkorea framför sig. Ändå är schamanismen sedan mycket länge den starkaste religiösa traditionen på den koreanska halvön. De facto intar den en så central roll att jag vill hävda att det är omöjligt att förstå sig på de två koreanska staterna utan att känna till dess roll i ländernas såväl gemensamma som senare skilda historia.

Själva ordet schaman kommer från de sibiriska stammarna och kan för lekmannen lättast identifieras som en medicinman av den typ de nordamerikanska indianerna har. (Dem man oftast ser dansande krigs- eller regndanser i cowboyfilmer.) Samerna kallar samme person nåjd, hos koreanerna benämns de mudang och är till 90 procent kvinnor. I alla sammanhang fungerar dessa personer som ett slags karismatiska lokalpräster, vilka av omgivningen uppfattas som utrustade med extraordinära krafter. Schamaner tar kontakt med andevärlden i avsikt att lösa hälso- och andra problem eller för att skapa fruktbarhet. En annan vanlig funktion är att hjälpa döda andar in i andevärlden, sådana döda som inte insett, eller vägrar erkänna, att de avlidit och därför håller sig kvar i denna värld. Något som i Korea anses kunna förorsaka såväl dålig hälsa som ekonomisk katastrof för de efterlevande.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X