Annons

”Kopplingen mellan jobb och pension allt svagare”

Daniel Barr.
Daniel Barr. Foto: Henrik Montgomery/TT

Det svenska pensionssystemet brottas med förtroendeproblem av flera anledningar. Nu behövs ett grundläggande politiskt ställningstagande till inriktningen för systemet, skriver Daniel Barr, tillträdande generaldirektör för Pensionsmyndigheten.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Sverige har en stolt historia som pensionsland att försvara. Redan 1913 infördes i Sverige en allmän pension, lika för alla. Ett inkomstrelaterat pensionssystem sjösattes 1960. Beslutet föregicks av en rådgivande folkomröstning 1957 och en uppslitande politisk diskussion om huruvida staten skulle stå för grundtrygghet eller inkomsttrygghet (se faktaruta för förklaringar av begreppen). Inkomsttryggheten vann.

Under 1980-talet blev det allt tydligare att ATP-systemet inte var ekonomiskt hållbart. I bred politisk enighet infördes 1999 ett system där pensionen tydligare kopplades till inbetalade premier. Det nya reformerade pensionssystemet hade som mål att ge lika hög pension som det gamla, men med större följsamhet till ekonomin och demografin. Tjugo år efter reformen brottas det nya svenska pensionssystemet med förtroendeproblem.

Annons
Annons
Annons