”Kopparkapslarna håller inte måttet”

En kopparkapsel för använt kärnbränsle utanför Svensk  Kärnbränslehantering AB,  i Oskarshamn.
En kopparkapsel för använt kärnbränsle utanför Svensk Kärnbränslehantering AB, i Oskarshamn. Foto: Jorma Valkonen/TT

Regeringen pressas att påskynda beslut om förvaret av kärnbränslet för närmare 100 000 år framåt. Men problemet är att kopparkapslarna inte håller måttet, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen med flera.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under 50 år med kärnkraft har vi samlat på oss drygt 7 000 ton kärnavfall. Regeringen pressas nu till att snabba på ett beslut om de kopparkapslar som påstås kunna hålla det radioaktiva kärnbränslet i tryggt förvar under närmare 100 000 år. Problemet är att kopparkapslarna inte håller måttet. Studier från några av världens ledande forskare på korrosionslära visar på omfattande angrepp på kopparn. Det kan få katastrofala följder. Den senaste veckans diskussioner om att det tillfälliga förvaret av kärnbränsle är fullt, och att regeringen därmed skyndsamt behöver fatta ett beslut om frågan om kärnbränsleförvaret, är missvisande.

Att förvara det högaktiva och långlivade avfallet efter 50 år med kärnkraft är en ödesfråga. Kärnkraftsbolagen ansöker nu hos regeringen, via sitt gemensamma bolag Svensk Kärnbränslehantering (SKB), om att få spränga bergtunnlar under Forsmark för att förvara kopparkapslar fyllda med det använda kärnbränslet. Problemet är att den tekniska lösningen inte fungerar.

Annons
Annons
Annons