Annons
X
Annons
X

Köp tillbaka förortscentrum

NY RAPPORT Vänsterpartiet har låtit butiksägare i fem mindre förortscentrum i Stockholmsområdet svara på frågor om sin situation. Deras svar ger en mörk bild av centrum som riskerar att dö ut, skriver vänsterpartisterna Ann-Margarethe Livh och Clara Lindblom.

Vänsterpartiet vill främja ett socialt och ekologiskt hållbart småföretagande som utvecklar staden. Under senare år har situationen i Stockholms stad gått i motsatt riktning. Hyrorna för småföretagarna har chockhöjts och fastighetsskötseln har försämrats rejält i stadsdelar där staden sålt centrumanläggningarna till det engelska investmentbolaget Boultbee.

Stockholmsvänstern har tagit fram en rapport som presenteras idag, tisdag, där butiksägarna i fem mindre förortscentrum ägda av Boultbee har fått svara på frågor om sin situation. Deras svar ger en mörk bild. Flera förortscentrum riskerar att dö ut.

Utförsäljningen av Centrumkompaniet blev en katastrof för många butiksägare. Ett flertal företagare i Hässelby Gård, Rinkeby, Tensta, Högdalen och Bredäng har bytts ut, och de som är kvar har fått servicen kraftigt försämrad. Centrumen i Tensta och Rinkeby håller på att förlora sina näringsverksamheter och sitt kundunderlag. Detta påverkar livet i stadsdelarna mycket negativt. Höga hyreshöjningar och nedläggningen av arbetsplatser som stadsdelskontor, arbetsförmedling och försäkringskassa har drastiskt minskat kundunderlaget och drivit företagare till randen av konkurs. Kostnaden för reparationer har vältrats över på butiksägarna. Affärerna går dåligt. Centrumen har helt enkelt blivit oattraktiva för konsumenterna.

Annons
X

Om sex veckor har vi val till kommunfullmäktige. Då kan stockholmarna använda sin röst för att ta tillbaka framtidstron i förorterna. Servicen kan förbättras och nya jobb skapas genom bättre förutsättningar. Staden måste ta sitt ansvar. Vänsterpartiet går därför fram med 10 punkter för bättre villkor för småföretagare och ökat kundunderlag genom att bygga nya arbetsplatser och flytta ut kommunala förvaltningar från city.

Om hela staden ska leva behövs åtgärder både på kort och på lång sikt. Först gäller det att rädda de förortscentrum som riskerar att förblöda. Nästa steg är att tillsammans med småföretagarna, icke-kommersiell verksamhet, fastighetsägarna och boende ta fram långsiktiga utvecklingsplaner. Vårt mål är att våra förortscentrum ska blomstra och vara självklara mötesplatser. Det behövs en bra mix av affärer, offentlig service, kultur och idrott, spännande mötesplatser, inte minst för unga. Miljön ska vara välkomnande för alla oavsett kön och ålder.

En akut åtgärd är att köpa tillbaka några av de värst drabbade förortscentrumen, till exempel i Rinkeby och Tensta. Då kan vi förbättra servicen, undvika oskäliga hyreshöjningar och garantera att bibliotek, samlingslokaler etc. är kvar. Detta har vi föreslagit i en motion i kommunfullmäktige. Det brådskar också att flytta ut centrala förvaltningar till förorterna, för att öka kundunderlaget för matställen och annan service.

Vänsterpartiet vill avsätta utvecklingspengar i 2011 år budget, för fysisk upprustning, tillgänglighet och attraktiva arrangemang i förorterna. Varje centrum ska ha en utvecklingsplan. Småföretagarforum ska startas för småföretagare och kooperativ, ett forum med fokus på kvinnor och ett annat på ungdomar.

På sikt vill vi bygga nya arbetsplatser framförallt där arbetsplatser har rivits. En vision är att i en förort starta ett kommunalt miljöteknikcentrum, som attraherar småföretag i branschen. Staden bör också underlätta för småföretag med ekologiska och lokala produkter. Vi vill gärna se initiativ som Bondens marknad även i förorterna, varför inte i samverkan med koloniträdgårdsföreningarna?

Vi vill också bygga ut tvärförbindelser i kollektivtrafiken, införa lånecyklar i förorterna och vid naturområdena så att förorterna blir lika centrala som city och därmed attraktiva för turister. Nischade företag får lättare att locka kunder om det är lätt att åka kollektivt.

Oväntat för att komma från vänster? Nej, Vänsterpartiet har faktiskt ambitionen att räknas som småföretagarnas parti i Stockholms stad! Det är klassisk vänsterpolitik att kommunen ska ta sitt samhällsansvar så att hela staden kan leva. Hur det går när man förlitar sig på marknadskrafterna visar utförsäljningen av Centrumkompaniet med all önskvärd tydlighet. Och det är förortsborna och småföretagarna som får betala för högerpolitiken!

ANN-MARGARETHE LIVH

oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholm

CLARA LINDBLOM

Ung Vänster Stockholm

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X