Annons
X
Annons
X

”Handla inte med okända kulturföremål”

Vi uppmanar alla att iaktta största försiktighet med att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak, skriver representanter för flera myndigheter.

(uppdaterad)
[object Object]
Bild från sociala medier-konto med anknytning till IS som visar sprängning av Baal­shamin-templet. Foto: AP

DEBATT | SYRIEN–IRAK

I Syrien såväl som i Irak har även kulturarvet
blivit till en måltavla.

Fruktansvärda brott mot mänskligheten sker i Syrien och Irak. Människor tas till fånga, mördas och flyr för sina liv. Även kulturarvet är en del i konflikten. Unescos världsarv sprängs av Islamiska staten (IS) medan kulturföremål förs ut ur landet för att omsättas på en internationell marknad. Handeln bidrar inte bara till att beröva mänskligheten sin historia utan också till att finansiera terror­verksamhet.

I Syrien finns ett talesätt: ”Alla civiliserade männi­skor har två hemländer: Sitt eget hemland och ­Syrien”. Det syftar på de många lager av civilisationer som genom årtusendena verkat och haft sitt ursprung i dagens Syrien och som går att spåra långt utanför landets gränser. Syriens historia är till stor del vår gemensamma historia. Men det är en historia under attack.

Annons
X

**Människor flyr för sina liv **från krig i Mellan­östern. I Syrien såväl som i Irak har även kultur­arvet blivit till en måltavla. IS har utfört spektakulära brott ­inför världens ögon när de sprängt Baal­shamin-templet och triumfbågen i den antika världsarvsstaden Palmyra. Dessa lämningar symboliserar en mångsidig historia, framvuxen i skärningspunkten mellan öst och väst, utmed Siden­vägen till Kina. Unesco, som ansvarigt FN-organ, har i skarpa ordalag fördömt förstörelsen och uppmanar medlemsländerna att agera.  I Sverige tar vi nu krafttag för att genom samverkan mellan rättsvårdande myndigheter och kulturmyndigheter motverka brotten.

Kulturföremål förs ut ur konfliktområdet för att säljas på den internationella marknaden. Intäk­terna finansierar fortsatta övergrepp. Omfattningen är omöjlig att beräkna, men klart är att den omsätter stora belopp. Små föremål som lätt kan smugglas ut ur området letar sig fram till köpare via såväl väl­renommerade auktionshus som nätauktionssajter. IS är sannolikt bara en av flera aktörer i krigets ­Syrien som finansierar sin verksamhet med plundrade kulturföremål.

**FN:s säkerhetsråds **resolution 2199, som antogs i feb­ruari i år, betonade att läget är akut och upp­manade medlemsländer att samlas för att gemensamt försöka få stopp på den destruktiva utvecklingen. Sverige välkomnade resolutionen och här har samverkan nu startat: Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescorådet har initierat en gemensam plattform för myndigheter som arbetar med kulturarv. Och mobiliseringen har kommit i gång, för även om Sverige inte utgör en av huvud­markna­derna för stöldgods från Syrien och Irak har även den svenska polisen fått indikationer på att föremål kommit hit. Polisen har nyligen tillsatt en särskild grupp inom den Nationella operativa avdelningen som ska arbeta med kulturarvsbrott. Tullverket har skärpt sin bevakning av försändelser från området. Museerna har börjat upplysa allmänheten för att öka medvetandet om stulna kulturföremål.

**Internationellt och även mellan **de nordiska län­derna är man överens om att försöka få stopp på den illegala handeln med kulturföremål från Irak och Syrien. I maj träffades de nordiska kultur­ministrarna och uppmanade bland annat samlare, konsthandlare, antikvariat och museer att vara särskilt aktsamma i handeln med föremål från Syrien och Irak. I början av december följs detta möte upp med ett större nordiskt expertmöte i Oslo.

Tillsammans hoppas vi på en ökad medvetenhet på den svenska antikvitetsmarknaden. Interpol har upprättat en lista över stulna föremål och Inter­national Council of Museums, ICOM, har gett ut listor över föremålstyper från Syrien och Irak som kan vara illegalt utförda. Det rör sig bland annat om figu­rer, förvaringskärl, mosaiker, mynt och historiska vapen. Riksantikvarieämbetet avråder från handel med dessa föremålstyper så länge ursprunget inte är kartlagt och hundraprocentigt tillförlitlig dokumentation kan visas upp. Det är viktigt att auktions­handlare och samlare tar sitt ansvar för att inte finansiera denna hantering. Även allmän­heten kan medverka till att finansiera terror­verksamhet genom att köpa kulturföremål med ­ursprung i ­Syrien och Irak.

**Vi vill därför uppmana **alla att iaktta största försiktighet och i de fall där tillförlitlig dokumentation saknas, avstå från att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak.

Lars Amréus

riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Mats Djurberg

generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Dan Eliasson

rikspolischef, Polismyndigheten

Ann Follin

överintendent, Statens museer för världskultur

Gunilla Herdenberg

riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket

Björn Jordell

riksarkivarie, Riksarkivet

Therese Mattsson

generaltulldirektör, Tullverket

Erik Wennerström

generaldirektör, Brottsförebyggande rådet

Annons
Annons
X

Bild från sociala medier-konto med anknytning till IS som visar sprängning av Baal­shamin-templet.

Foto: AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X