Annons
Recension

Nordisk katolicism. Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektivKonvertiten som kulturell brobyggare

Under strecket
Publicerad

Det berättas att Nicholas Wiseman, ledande prästman i 1840-talets engelska romersk-katolska kyrka, brukade ”visa upp” de mest bemärkta konvertiter för sina protestantiska besökare. Hans nyvunna trosfränder fick då andäktigt sitta utanför prelatens arbetsrum och lydigt invänta tillstånd att få inträda och motta instruktion i den romerska läran, ”som skolpojkar som väntade på att få bikta sig”. Hos de tillfälliga gästerna väckte förstås denna scen både förundran och förskräckelse. Maktspråket var tydligt. För oss kan bilden tala om kulturella ambitioner och farhågor i en tid då de stora kyrkosamfunden kämpade både om själarna och om samhällelig dominans.

Scenen passar väl som en illustration till lundahistorikern Yvonne Maria Werners Nordisk katolicism. Werner har under ett knappt decennium varit starkt bidragande till att på allvar sätta den romersk-katolska
kyrkan i framförallt Sverige och Danmark på den historiska kartan. I den nu utkomna volymen fokuserar författarinnan på fenomenet katolsk konversion.
Att gå över till den romerska kyrkan blev för de flesta nordbor möjligt först i och med att de tidigare så stränga religionslagarna liberaliserades. Den påvliga kyrkan såg detta som en chans, trots dess principiella anti-liberalism, att bedriva ”mission” i de tidigare så homogent lutherska länderna. Missionärerna började ofta sin verksamhet i liten skala, men i framförallt Danmark kom den katolska missionen snart att växa bortom vad dess mest hängivna tillskyndare kunnat drömma om. Ett otal instutioner skapades med det mer eller mindre uttalade motivet att vinna nya anhängare. Den romersk-katolska gemenskapen blomstrade.

Annons
Annons
Annons