Konturskarpa iakttagelser av Sverige

Under strecket
Publicerad
Annons

I Swedish Reflections (227 s. Arcadia. Ca £ 11.99) har Jim Potts och Judith Black för Brittiska Institutets räkning samlat texter som speglar förhållandet mellan svenskt och brittiskt. Det är ledande svenska poeter i översättning av Leif Sjöberg och W H Auden, samtida svenska författare som Eva Ström och Johanna Ekström, vilka bidrar med texter med engelska motiv, och det är brittiska författare som i en eller annan form kommenterat sina erfarenheter av Sverige. Det mesta är givande läsning. Evelyn Waughs resebrev om den framväxande socialstatsutopin från 1947 ger tillsammans med Michael Frayns rapport 25 år senare en uppfattning om hur perspektivet förskjutits; att Frayn här visar sig som den större ironikern av de två är också värt att notera. Det är också roligt att ta del av de texter som från tre sekler kommenterar ”Three Inspirational Swedes” (Linné, Swedenborg, Strindberg), liksom Samuel Johnsons satiriska lärostycke om Karl XII och några sonetter där Wordsworth spelar ut Gustav IV Adolf som ett alternativ till Napoleon.

Bland samtida texter står några dikter av poeter som gästat Sverige som writers-in-residence i särklass. Carol Rumens, Robyn Bolam och Raman Mundair bidrar med konturskarpa iakttagelser som förenar nykomlingens blick med en begynnande hemkänsla. Långt bättre än Seamus Heaneys pekoral om Ale stenar! Heaneys tolkning till modern engelska av Beowulfskvädet väcker också en del frågor. Att översätta det fornengelska ordet för ”svear” till ”Swedes” bäddar för en tvivelaktig association. Visserligen tycks källor från tidig medeltid blanda samman götar och daner, men den senare delen av Beowulfskvädet handlar om strider mellan svear och götar på 500-talet, inte om stridigheter mellan svenskar och danskar bortåt tusen år senare. Heaneys misstag understryker myten om Sverige som en uråldrig nation.

Annons
Annons
Annons