Kontroversiell teknik splittrar företagen

Koldioxidlagring pekas ut som en viktig del i lösningen för att förhindra en klimatkatastrof. Koldioxiden ska bokstavligt tryckas ner i marken. Men den kontroversiella tekniken splittrar både miljörörelsen och företagen.

Under strecket
Publicerad

Statoils naturgasanläggning Snövit, bilden, som tillsammans med systeranläggningen Sleipner lagrar 1,8 miljoner ton koldioxid per år.

Foto: Helge Hansen

Martin Pei är teknisk direktör på SSAB.

Foto: SSAB

På bilden syns en leverans av koldioxidtankar till Vattenfalls pilotprojekt för koldioxidlagring vid kraftverket Schwarze Pumpe i Tyskland. När projektet kördes igång 2008 var det tänkt att pågå i 10 år.

Foto: Vattenfall

Bilden illustrerar hur koldioxidlagring går till vid Statoils anläggningar Sleipner och Snövit. Den gröna linjen är koldioxid som trycks ner i reservoaren under vatten. Den blåa linjen är naturgas som Statoil utvinner.

Foto: Statoil

Stephen Bull är chef för norska oljejätten Statoils CCS-utveckling.

Foto: Statoil
Annons

När den utsläppstunga stålindustrin år 2010 lyckades ta fram en teknik för att särskilja koldioxiden från rökgaserna vid tillverkningen beskrevs pilotprojektet som revolutionerande. Att avskilja koldioxiden var första steget mot att kunna lagra koldioxid för att kraftigt minska stålindustrins klimatpåverkan.

"Revolutionerande" är ändå ett blygsamt ordval jämfört med det Norges dåvarande statsminister Jens Stoltenberg valde tre år tidigare när han pratade om Norges planer på att kunna lagra koldioxidutsläpp under marken.

Annons
Annons
Annons