KONTROVERSIELL ARABISK TV-KANAL TEXTAR PROGRAM TILL ENGELSKA I USA al-Jazira utmanar CNN

Under strecket
Publicerad
Annons

Svar: De har alla insett vilket viktigt medium tv-kanalen al-Jazira i Qatar är. För al-Jazira blev kriget i Afghanistan vad Gulfkriget 1991 var för CNN: ett internationellt genombrott, ett medel att nå tv-tittare över hela världen. Detta genomslag har inte enbart varit till godo för satellitkanalen vid Persiska viken.

Huvudkontoret i Doha har under det senaste halvåret blivit fullkomligt nedringt och överhopat med fax och mejl från tittare i väst, som säger sig ha uppskattat bilderna, men som beklagat att de inte förstått ett ord av vad som sagts i de arabiskspråkiga sändningarna. Men nu har ledningen för al-Jazira dragit konsekvenserna av dessa frustrationer i väst. I slutet av januari fattades beslut om att texta program till engelska tolv timmar om dagen - en service som än så länge bara är tillgänglig för tittare i USA, rapporterar den libanesiska dagstidningen The Daily Star.

Annons
Annons
Annons