Annons
X
Annons
X

”Kontrollhetsen driver fram främlingsfientligheten”

I jakten på en nollvision vad gäller antalet ouppklarade brott verkar vi vara beredda att offra vår värdighet som människor. Det skriver tre piratpartister på Brännpunkt.

Den våg av hets mot romer som sprider sig över Europa är djupt oroande. Att vi helt plötsligt diskuterar frågan om utvisning av hela folkgrupper visar att politikerna alltför länge låtit bli att ta debatten till skydd för utsatta grupper. Med det har misstänksamhet och misstro blivit norm.

Men vi missar att se sambandet mellan denna misstro och det faktum att kontrollivern i samhället blir allt större, med ständigt nya lagförslag om att övervaka stora grupper av helt oskyldiga människor. FRA-lagen ska skydda oss mot terrorister genom att övervaka oss alla, och datalagringsdirektivet kommer - i syfte att skydda oss mot grova brott - göra våra mobiltelefoner till spårsändare i statens tjänst.

I jakten på en nollvision vad gäller antalet ouppklarade brott verkar vi vara beredda att offra vår värdighet som människor. Målet är att alla brott ska klaras upp, eller ännu hellre förhindras innan de begåtts, vilket leder till att politikerna ger efter för krav på övervakningskameror, att polisen får bugga även helt oskyldiga och att allt fler data om oss ska registreras med hjälp av FRA och datalagring.

Annons
X

Men vi stannar sällan upp och reflekterar över vilken sorts samhälle vi håller på att skapa och vilka krafter som tjänar på denna utveckling. Vi bygger i snabb takt upp ett samhälle där grannen antas vara bidragsfuskare, potentiell pedofil, terrorist eller allmänt suspekt. Många tycker det är misstänkt när en politiker vägrar ett frivilligt drogtest och tycker att den som har rent mjöl i påsen villigt ska acceptera integritetskränkande övervakning.

Ju mer kontroll, desto större trygghet - så går resonemanget. Men sanningen är att det är kontrollhetsen som gör oss otrygga. Den sänder ut signaler om att människor i allmänhet inte går att lita på, och att främmande människor är direkt farliga. Det är i ljuset av detta som vi måste förstå både Sverigedemokraternas framgångar och misstron mot romer. Kontrollivern bäddar för den främlingsfientlighet som vi säger oss vilja motarbeta.

Sverigedemokraternas obehagliga människosyn, där invandrares spädbarn är ett hot mot pensionärernas liv och lem och där alla invandrade män ses som tänkbara våldtäktsmän, är en helt logisk följd av ideer om att man med statistiska mönster eller folkgruppstillhörighet kan avgöra vem som är en potentiell brottsling värd att övervaka extra noga eller för den delen utvisa. När myndigheter genom sitt agerande talar om för oss att människor inte går att lita på, då räds vi det okända. Då glömmer vi vad vi lärt oss - att ett barn som ständigt blir misstänkliggjord lär sig att misstro andra.

Det är lätt att kritisera misstron, som utvisningen bygger på, men desto svårare att se vår egen roll i detta att skapa ett samhälle där misstron får fäste. Det vi borde tala om är vad kontrollivern gör med vårt samhälle och vilka värderingar som ligger till grund för vår inställning till våra medmänniskor. Men den diskussionen hör vi inget av i politiken.

Genom att acceptera mer kontroll, mer övervakning och mer misstro så är det vi själva som skapar grogrunden för den politik byggd på misstro som Sverigedemokraterna företräder. Främlingfientligheten och hetsen mot romer har vi själva skapat. Men, vi har också verktygen för att vända utvecklingen.

Piratpartiets kritik mot övervakningssamhället bygger på en humanistisk ideologi där människan ses som en positiv kraft i samhället. För oss är värnandet av den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna resultatet av vår människosyn. Vi är övertygade om att vi kan vända misstänksamheten till tilltro, men då får vi inte blunda för grundproblemet: den rådande kontrollivern. Vi är säkra på att tilltro till våra medmänniskor leder till ett bättre samhälle. Ett samhälle där vi med olika insatser visar vad vi menar med ett fredligt Europa för alla dess medborgare.

Men då måste vi sätta stopp för kontrollivern.

ANNA TROBERG

vice partiledare, Piratpartiet

GUN SVENSSON

riksdagskandidat, Piratpartiet

MIKAEL NILSSON

riksdagskandidat, Piratpartiet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X