Kontrollen av privat välfärd måste skärpas

Som pådrivare av privata välfärdstjänster har näringslivet ett särskilt ansvar när brister uppdagas. Viktigast nu är stärkt kvalitetskontroll. Skärp kraven, och stäng omedelbart verksamheter som inte håller måttet, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad

Ökad valfirhet är bra, men kvalitetskontrollen behöver bli bättre, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Foto: NINA VARUMO/SCANPIX
Annons

Uppmärksammade fall den senaste tiden sätter fingret på att kvalitetskontrollen hos utförarna av välfärdstjänster behöver förbättras.

Eftersom näringslivets organisationer varit pådrivande när det gäller att valfrihetsreformerna genomfördes har vi också ett särskilt ansvar för att medverka i en konstruktiv diskussion om hur hittillsvarande brister ska kunna avhjälpas.

Annons
Annons
Annons