Annons
X
Annons
X

Hård kritik mot storbankernas sparprodukt

Konsumentverket inleder tillsynsärenden mot 13 finansbolag, flera välkända. Myndigheten har funnit allvarliga brister i bolagens kapitalförsäkringar.

– Villkoren är i strid med lagen, säger juristen Malin Fors.

Foto: Pressbild/Patrik Lundin

Avanza, Brummer, Folksam och de fyra storbankerna är några av de tretton bolag som får hård kritik av Konsumentverket. Myndigheten har sedan i november förra året granskat kapitalförsäkringar från dessa finansbolag. Resultatet är inte upplyftande för bolagen. Konsumentverket har upptäckt stora brister. Bland annat följs inte alla de lagar som omgärdar denna relativt vanliga spar- och försäkringsprodukt.

– Vi har hittat villkor hos alla bolag som är i strid med försäkringsavtalslagen, säger Malin Fors, jurist på Konsumentverket.

**Hur reagerar ni på det? **

Annons
X

– Lagen är till för att skydda konsumenterna. Det är väldigt allvarligt att det finns avtalsvillkor som inte följer den, säger hon.

Bristerna gällande information före köp till konsumenterna och hur avtalen ser ut är så pass allvarliga att myndigheten nu öppnar tillsynsärenden mot samtliga tretton bolag.

**Konsumentverkets jurister ** har bland annat funnit att alla granskade finansbolag kräver en skriftlig uppsägning av försäkringen av konsumenten, men enligt lagen godtas både muntlig och skriftlig uppsägning.

– Vi ser också att bolagen tar sig friheten att både säga upp och ändra försäkringen godtyckligt, men det får man verkligen inte göra enligt lagen, säger Malin Fors.

Avtalen visar sig också innehålla villkor som strider mot lagen eller är otydligt utformade. Det gäller sammanfattningsvis kraven för uppsägning, preskriptionstid samt hur och när bolagen får ändra villkor och avgifter.

Konsumentverket konstaterar att kapitalförsäkringar lyfts fram som ett alternativ till ett privat pensionssparande i allt större utsträckning, vilket utgör ett skäl till granskningen.

Att Konsumentverket nu inleder tillsynsärenden mot alla de granskade bolagen, innebär att myndigheten kontaktar varje enskilt bolag, som även får ett brev med de synpunkter som Konsumentverket har.

– De måste se över både sin förköpsinformation och sina villkor, säger Malin Fors.

Om detta inte sker har Konsumentombudsmannen vissa rättsliga åtgärder att ta till. KO kan utfärda ett förbudsföreläggande, antingen genom att bolaget förbjuds att använda villkoren, vilket är förenat med vite, eller så kan ärendet tas till marknadsdomstolen.

Malin Fors konstaterar att bolagen verkar ha svårt att hantera att kapitalförsäkringar både är en försäkring och en sparprodukt.

– Man fokuserar för mycket på att det är en sparprodukt och glömmer bort försäkringsdelen, men vi har ju försäkringsavtalslagen som reglerar tydligt hur ett försäkringsavtal ska vara utformat, säger hon.

Konsumentverket har i nuläget inte fått anmälningar av konsumenter mot dessa bolag, rörande felaktigheterna. Men risken finns att konsumenter far illa av att lagarna inte uppfylls.

– Om bolagen ändrar villkoren så att det drabbar konsumenterna, det går ju inte att utesluta, säger Malin Fors.

I Konsumentverkets granskning ingick samtliga kapitalförsäkringar som finns med i Konsumenternas försäkringsbyrås jämförelser. Malin Fors konstaterar att det kan finnas fler kapitalförsäkringar på marknaden med villkor som inte följer lagen.

– Nu har vi granskat de största bolagen, och får vi till en förändring kan man hoppas att resten av aktörerna följer med, säger hon.

**
Vad behöver privatpersoner tänka på innan de köper en kapitalförsäkring? **

– Att man verkligen tar reda på, att man förstår vad en kapitalförsäkring innebär. Nu försöker vi se till att konsumenten får all den information som den behöver för att kunna förstå och fatta beslut.

Annons
Annons
Foto: Pressbild/Patrik Lundin Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X