Konsumentpriser ökar mer än väntat

Konsumentpriserna steg med 0,2 procent i augusti jämfört med månaden före, enligt SCB. Jämfört med motsvarande månad 2008 sjönk KPI med 0,8 procent.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Analytikerna hade räknat med att konsumentpriserna skulle stiga med 0,1 procent på månadsbasis och sjunka med 0,9 procent jämfört med samma månad 2008, enligt SME Direkts prognosgenomsnitt bland 13 bedömare.

Riksbankens prognos från den penningpolitiska uppföljningen, som publicerades den 3 september, var en KPI- nedgång med 1,0 procent i årstakt i augusti.

Annons
Annons
Annons