X
Annons
X

Konsumenter ska ges ett ökat skydd

Regeringen föreslår nya regler för att stärka konsumentskyddet. Bland annat bör ångerrätt införas för konsumenter som ingår avtal på offentliga platser, skriver ministrarna Beatrice Ask (M) och Birgitta Ohlsson (FP).

Regeringen vidtar nu flera åtgärder som förbättrar för konsumenter när de ska köpa varor och tjänster. Nya regler föreslås som stärker konsumentskyddet vid e-handel, telefonförsäljning och gatuförsäljning. Dessutom kommer regeringen inom kort att tillsätta en utredning som ska överväga om konsumentskyddet vid telefonförsäljning bör stärkas ytterligare.

Ett starkt konsumentskydd är nödvändigt för att uppnå en bra balans mellan konsumenter och näringsidkare på marknaden. Tillförlitlig och lätt-tillgänglig information behövs både för att konsumenten aktivt ska kunna välja varor och tjänster och för att kunna tillvarata sina rättigheter. Det är mot den bakgrunden regeringen beslutat om en lagrådsremiss där det bland annat föreslås att ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal utanför affärslokaler, det vill säga på offentliga platser som gator, köpcentra och badstränder. Det innebär exempelvis att man ska ha rätt att ångra ett avtal om telefonabonnemang som ingås genom att en försäljare tar kontakt utanför en mataffär eller ett köpcentrum. I sådana situationer är konsumenten ofta oförberedd och har en begränsad möjlighet att jämföra pris och kvalitet. Vi menar att det är en självklarhet att konsumenten vid sådana avtal, precis som vid e-handel och telefonförsäljning, ska kunna ångra avtalet inom en viss tid.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X