Konsumenter måste oftare få rätt i domstol

Under strecket
Publicerad
Annons

Småhusägare och andra konsumenter bär i dag ett tungt ansvar för rättegångskostnader i allmän domstol (tingsrätt och hovrätt), vilket gör det svårare för dem att få juridiskt rätt. Ett exempel är tvister mellan småhusägare och byggföretag. Småhusägare behandlas av domstolarna som om de vore jämbördiga med byggföretagen, detta trots att byggföretagen kan omsätta miljardbelopp.

Vid förlust i domstol i ett mål som gäller mer än ett halvt basbelopp (22 200 kronor), måste en småhusägare ersätta byggföretagets rättegångskostnader till sista kronan.

Annons
Annons
Annons