Konsumentens bästa glöms bort

Perspektiv | Aspartam Henrik Ennart

I fredags meddelade EU:s livsmedelsmyndighet EFSA att sötningsmedlet aspartam är ofarligt och underkände därmed den i särklass största studie som gjorts. Beskedet är ett bra exempel på hur tveksamheter aldrig tolkas till konsumentens fördel.

Under strecket
Publicerad
Aspartam är världens näst vanligaste sötningsmedel och finns i allt från läsk och saft till glass, godis och yoghurt.

Aspartam är världens näst vanligaste sötningsmedel och finns i allt från läsk och saft till glass, godis och yoghurt.

Annons

Forskare vid italienska Fondazione Ramazzini har i sju år testat aspartam på 1 800 försöksråttor, mer än i alla övriga aspartamstudier tillsammans. Resultatet visade att aspartam även i måttlig mängd är en dosrelaterad, multipotent cancerogen som kan orsaka tumörer i lymfsystemet, nervsystemet, njurar och urinvägar.
Oron blev stor. Aspartam är världens näst vanligaste sötningsmedel och finns i allt från läsk och saft till glass, godis och yoghurt.
**
I fredags kom EFSA:s utvärdering.** Studien dömdes ut och konsumenterna fick rådet att lugnt sätta i sig stora mängder aspartam.

Ett problem med Ramazzinistudien är, enligt EFSA, det som forskarna själva anser är dess styrka. I stället för att avliva råttorna efter två år fick de dö naturligt. Forskningsledaren Morando Soffritti tror att riskerna tidigare underskattats eftersom de flesta tumörer uppstår i livets slutfas. Men metodvalet gör att det finns få studier att jämföra med vilket gav EFSA utrymme för alternativa förklaringar.
**
EFSA ansåg också att råttorna** i kontrollgruppen utvecklade ovanligt lite cancer i lymfsystemet och jämförde med hur ofta råttypen drabbats tidigare. Då blev resultatet mindre alarmerande.
Men när aspartam godkändes för drygt 20 år sedan hände det omvända. Företaget Searles kontrollgrupp hade då en ovanligt hög andel cancer. Om myndigheterna hade valt att göra som EFSA och jämfört med historiska data så hade aspartam sannolikt stoppats.
**
Så borde inte** Ramazziniresultaten i alla fall ge skäl till tvivel och fortsatt undersökning?
Erik Millstone är professor vid universitetet i Sussex och expert på policybeslut kring livsmedelstillsatser. Så sent som på ett expertmöte i april mötte han argumentet att kommitténs främsta uppgift var att avfärda ”false positives”, det vill säga att skydda industrin från felaktiga anklagelser. Själv tycker han tvärtom: det borde vara viktigare att skydda konsumenterna från forskning som underskattar riskerna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons