Annons
X
Annons
X

Konsulter bör sopa rent framför egen dörr

SLUTREPLIK | BORÄTTSOMBILDNINGAR

Petter Brolin anklagar oss för att vilja inskränka föreningsdemokratin (Brännpunkt 24/1). Våra förslag syftar till det rakt motsatta: Att stärka demokratin genom minskade möjligheter att driva igenom ombildningar med oschyssta metoder.

Brolin tycks ovetande om hur en del av hans medlemmar agerar i dessa processer. Hur väl mår föreningsdemokratin av manipulerande av fullmakter eller stadgeändringar som gör det möjligt för en person att agera ombud för ett helt bostadsområde?

Föreningslagens grundregel är att man bara får agera ombud för en person i samma förening. Vari ligger det demokratiska i att man under lång tid kan hålla köpstämma på köpstämma, med mellanliggande påtryckningar och skrämselpropaganda, för att tvinga igenom ett ja till ombildning?

Annons
X

Om man som ombildningskonsult vill bidra till att processerna ”går till på ett korrekt sätt”, hur kommer det sig att man så ofta är med och sprider vilseledande information – till exempel ekonomiska kalkyler som lovar 10 års fortsatt låg ränta på dagens nivå eller ”gratis” renoveringsbidrag för dem som röstar ja till en ombildning?

Listan på oegentligheter kan göras lång, och verkligheten överträffar dikten i många fall. Vår erfarenhet är att det är drömmen om egen ekonomisk vinning som gör att dessa processer så ofta spårar ur och föreningsdemokratin sätts ur spel. I dessa fall skulle det vara tryggare om processerna hanterades av en oberoende part som inte hade egen ekonomisk vinning av att ombildningen kommer till stånd.

Vad gäller fullmakterna, så har Petter Brolin rätt. De är väldigt praktiska – om man vill pressa igenom en ombildning utan tillräckligt stöd i aktuellt bostadsområde. Eftersom insynen i processerna är minimal och de så kallade oberoende granskarna inte har som uppgift att granska fullmakternas giltighet eller köpstämmans resultat, är det fritt fram att fuska.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Om Sveriges Bostadsrättsbildare verkligen värnar om föreningsdemokratin borde man först sopa rent framför egen dörr. Inte minst bör man, med tydlig handlingskraft, visa att man inte tolererar några tvivelaktiga metoder bland sina medlemmar.

  ELIN GAUFFIN

  Nätverket Rädda Hyresrätten

  CAMILLA SALOMONSSON

  Gemensam Välfärd Stockholm

  INGER PERSSON

  Nätverket Rädda Vråken

  HELENA FRISK

  förbundsordförande Verdandi

  JOHAN JOHANSSON

  Rädda Linjalen

  EINAR PETANDER

  hyresgäst i Enskede Gård

  ANNIKA ÅHLBERG

  fd Rädda Svärdet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X