Konstskatt väntar på nya hem

När försvaret avvecklas är det inte bara personer och byggnader som söker nya framtider. Runtom på landets regementen finns otaliga målningar, skulpturer och andra konstverk som också måste placeras om. Mellanstationen är Statens konstråd.

Under strecket
Publicerad
Henrik Orrje, intendent på Konstrådet i Stockholm, i den trånga lagerlokalen där konst från bland annat nerlagda regementen samlas. En del av den visas nu på Konstrådets galleri.

Henrik Orrje, intendent på Konstrådet i Stockholm, i den trånga lagerlokalen där konst från bland annat nerlagda regementen samlas. En del av den visas nu på Konstrådets galleri.

Annons

Sedan 1996 har landets största ägare av konst i alla dess former sina små lokaler på Wallingatan i Stockholm. Som tillsynsmyndighet för landets alla myndigheters konstvård håller Statens konstråd koll på vad som händer med svensk offentlig konst i statliga miljöer.
Framtiden för Konstrådet har debatterats under våren och en utredning från Statskontoret förordade nedläggning. I år har myndighetens medel för inköp av konst frusits, men nästa år är anslaget på cirka nio miljoner kronor tillbaka igen.
I väntan på huruvida ett beslut fattas i frågan flyttar Statens konstråd till nya, större lokaler på Hälsingegatan i oktober. Lagret blir större och mer överskådligt, galleriets ytor fördubblas och öppettiderna förlängs. Staten äger i runda slängar cirka 100 000 konstverk, men bara ett drygt tusental finns i lager hos Konstrådet.
När myndigheter stänger ned kommer allt dit, till Konstrådets transitlager, innan det omplaceras någon annanstans. Under senaste året har detta varit särskilt aktuellt i samband med
den stora omgörningen av försvaret.

Med vita handskar och varsamma steg kliver intendenten Henrik Orrje runt bland staplade tavlor och nedmonterade skulpturer i de trånga lagerutrymmena.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons