Konstresa rätt in i medeltiden

Det finns ett unikt förråd av mänsklig erfarenhet att ösa ur i de medeltidskyrkor som vi slentrianmässigt åker förbi. Maja Hagerman och Claes Gabrielsson vill göra oss mer medvetna om vårt rika arv.

Under strecket
Publicerad
Annons

Maja Hagerman (text)
Claes Gabrielson (foto)
I miraklers tid. Bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor
333 s. Prisma. CA 470:-

I sin alltmer djuplodande resa in i den tidiga svenska medeltiden har Maja Hagerman hunnit producera ett antal märkliga böcker, såväl på egen hand (”Spåren av kungens män”, 1996) som tillsammans med den skicklige fotografen Claes Gabrielson (”Tusenårsresan”, 1999). I år utkommer ytterligare en imponerande volym, betitlad I miraklers tid. Bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor. Men nu är perspektivet förskjutet till en speciell grupp kulturminnen: som titeln antyder fokuserar Hagerman och Gabrielson på våra äldsta ännu existerande byggnader, kyrkorna.
Med Maja Hagermans egna ord är boken avsedd att vara en berättelse om de svenska kyrkornas äldsta historia, idéerna runt dem och de sociala sammanhang i vilka de byggdes och fungerade. Kyrkorna blir med andra ord såväl inkörsportar till medeltidssamhället och till en större förståelse av den
svenska historien, som platser att utforska och avlocka hemligheter för hemligheternas egen skull, för själva sökandet. Med start i kyrkobyggnaderna letar sig Hagerman bakåt i historien både till gravfältens och kultplatsernas förkristna historia och till den kristna symbolikens och trons rötter i medelhavsvärlden.
Av de omkring 2350 kyrkor som uppfördes i det medeltida Sverige - flertalet inom ramen för väldiga projekt under begränsad tid - återstår i våra dagar omkring 1380, varav 440 är bevarade i sin ursprungliga planform. Det är anmärkningsvärt höga siffror, och likväl är det sällan vi reflekterar över dessa pärlor i vår byggnadshistoria när vi kör förbi dem på motorvägar eller ser dem genom tågfönstren. Även den som läser historia på universitet och högskolor förblir i regel tämligen okunnig om deras samhällsrelevans. Kyrkorna bara ”finns där”. Vi tar dem för givna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons