Annons
X
Annons
X

Sanna Rayman: Konstigt att inte fler oroas

Ylva Johansson (S).
Ylva Johansson (S). Foto: TT

**Dagens Nyheter har under **några veckor genomfört en rad granskningar av integrationen, migrationen och hur dessa politikområden fungerar. Resultaten har i mångt och mycket varit nedslående. Inkomstnivåerna bland flyktingar är förfärande låga – också efter tio år i landet och den ekonomiska och etniska segregationen ökar. Gårdagens uppföljande artikel rymde en specialmätning från DN/Ipsos i vilken folket bland annat fick lufta sina åsikter om migrationen och integrationen. Enligt denna mätning anser 60 procent av svenskarna att integrationen fungerar dåligt och endast tio procent tycker att den fungerar bra.

Mätningen visar vidare att folkets förtroende för regeringens hantering av dessa frågor är lågt. Endast 28 procent säger att regeringen gör ett bra jobb när det gäller att hantera invandring och integration. ”Resultatet borde fungera som en tankeställare för våra politiker. Svenska folket ger ett tydligt underkännande till hur integrationen fungerar” säger Ipsos David Ahlin och man kan bara instämma. Kanske ändå att det var ett snilledrag av den rödgröna regeringen att slopa integrationsministern? Det finns ju ingen att ställa till svars för detta.

Det är inga solskensbetyg som här förmedlas från väljare till makthavare, och dessvärre får man konstatera att folket gör en korrekt bedömning – detta syns inte minst i DN:s egna granskningar. (Det är dock värt att påtala att mätningen utfördes innan dessa granskningar publicerades.)

Annons
X

Av undersökningens resultat framgår samtidigt att väljarna må ge underbetyg till politiker och makthavare, men de vänder tack och lov inte udden mot invandrare och flyktingar i allmänhet. Trots att politikområdena i sig fungerar illa visar mätningen att 63 procent tycker att invandring i huvudsak är bra för Sverige.

En möjlig tolkning av ett sådant resultat är att väljarna – till skillnad från vad som emellanåt påstås i debatten – utmärkt väl kan skilja på sak och person. Man begriper att invandring i allmänhet är bra, men man ser också att frånvaron av fungerande integration förstör detta goda, vilket förklarar att svarsalternativet ”färre” får störst medhåll (36 procent) när Ipsos frågar om Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar.

**Ipsos ekar även en **frågeställning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet brukar mäta, nämligen vad folket oroar sig mest för.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Här blir det lite knepigt. Frågorna som ställs är två, nämligen ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” samt ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?”. Här säger 77 procent sig vara oroliga för ökad främlingsfientlighet, medan bara 30 procent berättar om oro för ökat antal flyktingar. Båda frågorna är förvisso relevanta att ställa i sammanhanget, men såväl Ipsos som SOM ställer dem mot varandra i en något besynnerlig tävlan: ”Fler är oroliga för främlingsfientlighet än för ökat antal flyktingar”, förklaras det, som om det vi har att hålla ögonen är på är ett eventuellt framtida skifte på ledarpositionen i en tänkt kapplöpning mellan dessa två positioner/orosmoment.

  **I verkligheten är **förstås inte frågan så svartvit att man kan oroa sig antingen för främlingsfientlighet eller för ett ökat antal flyktingar.

  Snarare är det fullt logiskt att oroa sig för båda dessa skeenden samtidigt. Kombinationen högt flyktingmottagande och illa fungerande integration är ju ett veritabelt framgångsrecept för främlingsfientlighet. I ljuset av detta samband är det snarare förvånande att så få oroas av de ökande flyktingströmmarna. Särskilt om vi betänker folkets hårda – men rättvisa – dom över makthavarnas hantering av frågorna.

  Annons
  Annons
  X

  Ylva Johansson (S).

  Foto: TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X