X
Annons
X

Johan Eriksson: Konsten visade Freud vägen till själsdjupet

Den persiska mattan låg på Freuds analys-soffa.
Den persiska mattan låg på Freuds analys-soffa. Foto: KHUE BUI/AP

Nog måste man tillstå att människan är en märklig och på många sätt tvetydig uppenbarelse. Å ena sidan tycks hon inte utgöra någonting annat än ett objekt bland andra i den psykofysiska världen, ett objekt som är inlemmat i den naturliga ordningens kausalitet och som experimentellt kan studeras utifrån den positiva vetenskapens karaktäristiska tredjepersons-perspektiv. Men det som väsentligen gör detta objekt till just en människa, tycks å andra sidan per definition inte vara ett objekt i världen. Närmare bestämt: det mänskliga hos människan är hennes karaktär av att vara, inte ett erfaret objekt i världen, utan ett erfarande subjekt för världen. Och endast ett subjekt kan tillskrivas sådana mänskliga predikat som avsikter, önskningar, fantasier, känslor eller förståelse – predikat som alltså inte refererar till fantastiska egenskaper hos människo-­objektet, utan snarare refererar till erfarenhetsstrukturer som är att hänföra till människo-subjektet och i relation till vilka ting och händelser i världen vinner psykisk kvalité i form av mening, betydelse, innebörd.

Den persiska mattan låg på Freuds analys-soffa.

Foto: KHUE BUI/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X