Annons

Erik Wallrup:Konsten instiftare av ny mytologi

Peter Handke. Denna artikel var införd i SvD 31/7 1997.
Peter Handke. Denna artikel var införd i SvD 31/7 1997. Foto: TT

Efter sina reportage har Peter Handke återvänt till skönlitteraturen. I sin nya roman visar han sekulariseringens tomrum men försöker inte fylla dem. I sitt nya drama däremot tar Handke sig an den uppgiften. Han återknyter till den tyska romantikens tro på konsten som instiftare av en ny mytologi som samhället kan grunda sig på. Men det går inte att bygga en hållbar politik på hans poetik.

Under strecket
Publicerad

Ingen kunde före 1995 ana att Peter Handke skulle vägas för sina politiska uttalanden och dessutom allmänt finnas vara katastrofalt lättviktig. Han var författaren vars böcker av vedersakarna kunde kallas vigvattenprosa medan läsarna, som haft möjligheten att stilla törsten vart och vartannat år, hade svårt att hitta namn för det lästa. 80-talets formsökare hittade främst ett berättande som var sig självt nog i avsaknaden av handling eller med ett parodiskt schematiskt förlopp. Handke berättade sagor som saknade genrens bärande element – den äventyrliga intrigen. Åter andra svävade in i de vardagliga tingens magi, den tömda religionen, det himmelshöga, som fälldes med skrattretande effektiva krokben.

Så började politiken på allvar spöka i poetiken. Handke vredgades över mediernas framställning av serberna under kriget i det forna Jugoslavien. Under januari 1996 publicerade liberala Süddeutsche Zeitung en serie Serbienreportage som bröt mot hela västvärldens övertygelser. Det var ren Handkeprosa: iakttagelserna av omgivningen gjorde den genomskinlig medan de vardagliga människorna skildrades med den blick som aldrig varit psykologiskt inkännande. Men det var ju en extrem omgivning. Konflikter pågick fortfarande, rapporterna och bilderna från den serbiska militärens illdåd satt obevekligt i minnet och på näthinnan. Inte mindre graverande var den anklagelse Handke riktade mot massmedierna för en förvanskning av realiteterna. "Gerechtigkeit für Serbia" löd rubriken – rättvisa åt Serbien. I en handvändning sopades Handke ner från sitt elfenbenstorn.

Annons
Annons
Annons