Annons

Anders Burman:Konsten att vara feminist i en nyliberal värld

”Mellan jaget och världen” är Evelina Johansson Wiléns doktorsavhandling i genusvetenskap vid Göteborgs universitet.
”Mellan jaget och världen” är Evelina Johansson Wiléns doktorsavhandling i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Foto: Tankekraft Förlag

Går individens frihet att förena med ett jämlikt och jämställt samhälle? I en ny avhandling undersöker genusvetaren Evelian Johansson Wilén villkoren för feminismen i en samtid präglad av nyliberalism.

Under strecket
Publicerad

Ett centralt inslag i den högerpopulistiska och auktoritära våg som under det gångna decenniet har svept över stora delar av världen utgörs av en konservativ familjepolitik och en traditionell syn på könsrollerna, enligt vilken män ska vara män och kvinnor kvinnor. Detta går hand i hand med en stark aversion mot inte bara feminismen utan också den akademiska genusvetenskapen. I länder som Polen, Ungern och Brasilien motarbetas genusvetenskapen från högsta politiska nivå och på vissa håll har sådana akademiska institutioner rentav tvingats lägga ner. Även i Sverige får genusvetare utstå hat och hot, till exempel när ett bombliknande föremål för något år sedan placerades utanför Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. 

En annan form av kritik mot ämnet, visserligen betydligt mer sansad men fördenskull inte särskilt nyanserad, förs flitigt fram av ledarskribenter, journalister och politiska tyckare liksom emellanåt av enstaka akademiker från andra discipliner. Då brukar mer eller mindre lösryckta meningar och ytterlighetsståndpunkter som någon gång har framförts av enskilda företrädare för ämnet tas som intäkt för hur världsfrånvänd, relativistisk och tokig hela genusvetenskapen är, trots att det i själva verket är fråga om ett väletablerat och brett mångvetenskapligt fält. Att det förhåller sig på det sättet antyds redan av det faktum att forskare med bakgrund i olika discipliner som statsvetenskap, sociologi, etnologi, idéhistoria, filosofi och litteraturvetenskap kan mötas här för att beskriva, analysera och kontextualisera frågor om sexualitet, kön och genus liksom mer generellt den patriarkala samhällsordning som vi fortfarande lever i.

Annons
Annons
Annons