X
Annons
X

Harald Gustafsson: Konsten att styra riket från sadeln

Gustav Vasa skrev 1553 till sina fogdar längs kusten att de skulle ordna så att allmogen hjälpte med lotsning där han skulle resa. Särskilt gällde det att de visade vägen inomskärs, så att han "med våra små barn icke alltid utomskärs uti den stora havsvågen draga skola". En annan gång förmanade han drottningen, som skulle färdas på Mälaren med döttrarna, att säga åt skepparen att reva seglen om det skulle blåsa upp. Gustav var förvisso en envåldshärskare med tyranniska drag, men han visar rörande och mänskliga drag när han skriver om sina närmastes resor.

Det var farligt att resa förr. Ändå flackade forna tiders kungar och deras hov ständigt omkring i sina länder och riken, mellan olika slott, städer och kungsgårdar. De måste ha tillryggalagt tusentals mil på hästryggen, när de inte, som Hans, kung av Danmark, Norge och Sverige, ramlade av nämnda rygg, hamnade i en kall å, fick lunginflammation och dog.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X