Ylva Herholz:Konsten att stanna upp, tagga ner och hitta hem

I det tillväxtorienterade höghastighetssamhället har världen förvandlats till något som måste begripas, erövras, utnyttjas, optimeras. Också vi själva. I sin nya bok menar den tyske sociologen Hartmut Rosa att vi måste bli bättre på att acceptera att tillvaron även har dimensioner som är otillgängliga för oss.

Under strecket
Publicerad

Hartmut Rosa.

Foto: IBL
Annons

Om tillvarons tilltagande acceleration är problemet, kanske lösningen är resonans. Tanken är den tyske sociologen Hartmut Rosas, och har uppstått ur hans mångåriga utforskande av den alltmer uppdrivna pulsen på samhällets alla plan och områden, och i våra enskilda liv. Hans kunniga och djupgående analys, hans nyskapande teorier och böcker på temat har på senare år gjort Rosa till en av de mest betydande sociologerna i hemlandet. Så till den grad efterfrågad, för övrigt, att han numera i autosvar på inkommande jobbmejl påpekar att han under överskådlig tid inte kan åta sig flera föreläsningsuppdrag, för att själv kunna hålla rimlig fart, och ha tid att tänka; förutom produktiv och framstående kulturkritiker är han direktor för Max Weber-institutet i Erfurt och professor vid Friedrich-Schiller-universitetet i Jena. 

Rosas 800-sidiga verk ”Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung” (Resonans – en sociologi för förhållandet till världen), som kom för tre år sedan blev en bestseller, och var en av utlöparna av hans arbete med fenomenet social acceleration. En essävolym om höghastighetssamhället och dess förbindelse med alienation finns utgiven på svenska, ”Acceleration, modernitet och identitet” (2014). 

Annons
Annons
Annons