X
Annons
X

Hans Ingvar Roth: Konsten att skapa det goda samhället

I palatset Pubblico i den norditalienska staden Siena finns det två berömda fresker av 1300-talskonstnären Ambrogio Lorenzetti som ingen resande till staden bör missa. Den ena fresken avbildar i allegorisk form vad som skall menas med ett gott samhälle och ett rättrådigt politiskt styre. I den blomstrande samhällsmiljön återfinns en välklädd härskare som utstrålar självsäkerhet och styrka. Han är också omgiven av personer som representerar de klassiska dygderna mod, rättvisa och måttlighet. I den andra fresken avbildas i stället en demonisk härskare omgiven av personer som representerar ondska, girighet och högmod.

För Lorenzetti strävade Siena efter att förverkliga just det förstnämnda idealet om det goda styret och samhället. Genom sina två målningar gav Lorenzetti också uttryck för föreställningen att det spelar en stor roll för invånarnas liv hur politiken bedrivs. Med hjälp av ett gott politiskt styre ges möjligheter till att förverkliga allt det som berikar det mänskliga livet, nämligen ett rikt socialt liv, ett berikande arbete, bildning och förnöjelser. Tragiskt nog förändrades Sienas och Lorenzettis eget liv på ett negativt sätt efter det att freskerna blivit skapade. Pesten anlände till staden och förmörkade livet för invånarna. Konstnären och en stor del av hans familj gick också döden till mötes. Attacker från den konkurrerande staden Florens gav även upphov till ett mer repressivt styre i Siena.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X