Annons

Torgny Nordin:Konsten att se redan skådade fåglar

Världens fåglar är kända och systematiserade. Men att bestämma en fågels art och lista den är inte detsamma som att se fågeln i landskapet den ingår i. En ny bok väcker tankar kring människans känsla för fåglar.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Pumpan hette hon och var under nio år Björn von Rosens skyddsling och vän. I den klassiska ”Samtal med en nötväcka” från 1966 skildras hur förtroende och tillit – och inte så lite förväntan – utvecklades mellan författaren och den nötväcka som av von Rosen fick namnet Pumpan. Det är en enastående liten bok som sina knappa 90 sidor till trots intar en framskjuten position i svensk fågellitteratur.

Vad som gör ”Samtal med en nötväcka” intressant och viktig är emellertid inte, eller i vart fall inte i första hand, att boken uttrycker linneansk upptäckaranda och skickligt skildrar ett – högst oväntat – möte mellan människa och fågel. Snarare handlar det om att von Rosen, långt bortom sentimentalt betraktande, artikulerar en känsla av tillhörighet: att vi med fåglarna delar viktiga aspekter av tillvaron.

Annons
Annons
Annons