Annons

Torgny Nordin:Konsten att se redan skådade fåglar

Världens fåglar är kända och systematiserade. Men att bestämma en fågels art och lista den är inte detsamma som att se fågeln i landskapet den ingår i. En ny bok väcker tankar kring människans känsla för fåglar.

Uppdaterad
Publicerad

Pumpan hette hon och var under nio år Björn von Rosens skyddsling och vän. I den klassiska ”Samtal med en nötväcka” från 1966 skildras hur förtroende och tillit – och inte så lite förväntan – utvecklades mellan författaren och den nötväcka som av von Rosen fick namnet Pumpan. Det är en enastående liten bok som sina knappa 90 sidor till trots intar en framskjuten position i svensk fågellitteratur.

Vad som gör ”Samtal med en nötväcka” intressant och viktig är emellertid inte, eller i vart fall inte i första hand, att boken uttrycker linneansk upptäckaranda och skickligt skildrar ett – högst oväntat – möte mellan människa och fågel. Snarare handlar det om att von Rosen, långt bortom sentimentalt betraktande, artikulerar en känsla av tillhörighet: att vi med fåglarna delar viktiga aspekter av tillvaron.

Annons
Annons
Annons
Annons