Konsten att se konsten i annat än konsten

ETISK ESTETIK. Till skillnad från i konstvärlden har vår upplevelse av den vardagliga tillvarons estetiska kvaliteter inga färdiga ramar. Vardagens estetik kräver en ökad sensibilitet och innebär en moralisk utmaning, så vi inte blir blinda för naturens ”estetiska underdogs”.

Under strecket
Publicerad
Annons

Konst upplevs i allmänhet i en speciell situation eller ”ram” som får oss att betrakta det som just konst. Sammanhanget bidrar till att vi effektivt stänger av allt runtomkring som kan tänkas förstöra eller hämma upplevelsen av det konstnärliga uttrycket. Om vi sitter på en konsert bortser vi från den övriga publikens hostningar och viskningar, trafiken utanför eller luftkonditioneringens vindpust i ansiktet. Vi har helt enkelt lärt oss vad som hör till och vad som inte gör det. Estetiska fenomen och företeelser som befinner sig i den vardagliga sfären uppfattas däremot på helt andra sätt, och man gör därför klokt i att inte dra några likhetstecken mellan konst och det estetiska.

Dagens estetikbegrepp är fortfarande starkt beroende av en konstcentrerad diskurs, vilket kan ställa till problem när man vill undersöka andra områden, som just den vardagliga miljön men även nya konstformer och icke västerländsk konst. I boken
Everyday Aesthetics (Oxford University Press, 256 s) gör
Yuriko Saito det till en central uppgift att vidga estetikbegreppet. Saito disputerade 1983 med avhandlingen ”The Aesthetic Appreciation of Nature: Western and Japanese Perspectives and their Ethical Implications”.

Annons
Annons
Annons