Carl Rudbeck:Konsten att lära folket hur det borde rösta

Idén att låta folket styra över sig självt har förekommit alltsedan antiken, men ännu hundra år efter införandet av allmän rösträtt kvarstår tanken att inte alla medborgare tycks mogna för det. En ny bok går igenom hur tänkare som Rousseau, Hegel, Tocqueville och Mill såg på risken för massans tyranni.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Enligt filosofen John Stuart Mill borde högt bildade människor ha fler röster än vanligt obildat folk.

Foto: Anders Wiklund/TT

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), Friedrich Hegel (1770–1831), Alexis de ­Tocqueville (1805–1859) och John Stuart Mill (1806–1873).

Annons

Demokrati, folkstyre, kan nog vara bra. Men det finns ett problem och det är folket. För vad gör man om folket envisas med att fatta felaktiga beslut? Denna fråga har plågat statsvetare och politiska filosofer så länge någon kan minnas. Både Platon och Aristoteles hade sina dubier om att man kunde lita på folkets inneboende vishet. 

Nu kan man med fog fråga sig om Aten, ibland kallat demokratins vagga, verkligen var en demokrati. Ett statsskick som vilade på en slavekonomi och som uteslöt kvinnor ur beslutsprocessen är knappast demokratiskt i vår nutida mening av ordet. Det skulle dröja en bit in på 1900-talet innan fullt ut demokratiska statsskick såg dagens ljus.

Annons
Annons
Annons