Annons
Krönika

Lars O Ericsson:Konsten att ge liv åt metaforens innebörd

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Metaforer är kluriga, i synnerhet de som kallas döda, därför att de blivit så vanliga att vi glömt bort att de inte är bokstavliga uttryck, såsom motorhuv och bergskam. Inte sällan byggs metaforer på med nya metaforiska skikt. Inte nog med att ordet metafor självt är en död metafor (det kommer från ett grekiskt verb vars bokstavliga betydelse är föra över), termen död metafor är också en metafor (språkliga uttryck dör ju inte bokstavligen). Men hur döda är egentligen de döda metaforerna? Åtskilliga av dem vilar på föreställningar som vid närmare påseende ter sig både arkaiska och märkliga.

Vi kan ta ordet innebörd som exempel. Innebörd? Ordet består av ett led som också återfinns i vittnesbörd och barnsbörd. Börd har både med bära, börda och med födelse att göra. Jämför tyskans Geburt och engelskans birth! Innebörd är alltså det som bärs eller burits ”därinne”, en börda inuti något. Mening skulle alltså vara något inne-buret? Och språket en vehikel, det vill säga ett slags transportmedel för mening? Och födseln, när inträffar den?

Annons
Annons
Annons