Annons

Torsten Pettersson:Konsten att fånga medial växelverkan

Oprövade infallsvinklar är vad som gäller när den intermediala forskningen tar sig an konstarternas inverkan på varandra, givet medietekniska omständigheter. En ny bok visar dock att forskningsområdet befinner sig om inte i kris så i behov av nya infallsvinklar.

Publicerad

Litteraturvetenskapens utveckling under det senaste halvseklet är tydligt tudelad i faser av förnyelse respektive konsolidering. Under 60-, 70- och 80-talet präglades ämnet av en metodexplosion som har få motstycken i humanistisk vetenskapshistoria. Med korta mellanrum nyttiggjordes genomgripande nyheter som fenomenologi, strukturalism, semiotik, omgestaltad psykoanalys, feminism, dekonstruktion och queerteori. De var inte begränsade till litteraturvetenskapen, men den kom genom sin alerta bearbetning av dem ofta att spela en ledande roll för andra humanistiska vetenskaper.

I början av 90-talet inleddes sedan en andra fas där helt nya metoder av den ovan uppräknade typen inte längre slår igenom. Självfallet har detta dock inte uteslutit olika typer av nya tyngdpunktsområden. Där utnyttjar man kombinationer av etablerade metoder för att med en tidigare oprövad infallsvinkel trots allt åstadkomma en viss grad av metodinnovation. Ett sådant område är intermedialitetsforskningen.

Annons
Annons
Annons