Annons

Niclas Östlind:Konsten att fånga det rena objektet

Genom att exponera fotokänsliga material i direkt ljus lyckades man i fotografins barndom skapa enkla avbildningar, så kallade fotogram. I en ny bok tar fotohistorikern Geoffrey Batchen ett helhetsgrepp kring den kameralösa teknikens historia.

Under strecket
Publicerad

Citronskivor avbildade i ett modernt fotogram.

Foto: Cormaggio / Wikimedia

Citronskivor avbildade i ett modernt fotogram.

Foto: Cormaggio / Wikimedia
Citronskivor avbildade i ett modernt fotogram.
Citronskivor avbildade i ett modernt fotogram. Foto: Cormaggio / Wikimedia

Fotografins historia har ofta skrivits i ljuset av mediets tekniska utveckling – från bruket av camera obscura till dagens digitala mobiltelefonkameror. Upptagenheten av metoderna och apparaturen är högst förklarlig, även om den stundtals överskuggat andra aspekter. I fotohistorikern och kuratorn Geoffrey Batchens nyligen utkomna bok "Emanations. The art of the cameraless photograph" ges en ovanlig infallsvinkel på fotografin som medium. Under de senaste två decennierna har Batchen, som få andra, bidragit till kunskapen om framför allt den tidiga fotografin. Han har dessutom skärpt den kritiska reflektionen över hur fotohistorien skrivs. Med "Burning with desire. The conception of photography" (1996) avtäckte Geoffrey Batchen förbisedda aspekter av fotografins uppkomst. Genom att vända blicken mot det tidiga 1800-talets kollektiva föreställningar om en bild av verkligheten som skapar sig själv – idéer som kom till uttryck i tidens filosofi, vetenskap och poesi – vidgar och fördjupar han historien om fotografins tillkomst. Friläggandet av de kulturella begären förklarar inte bara varför fotografins ”fäder”, engelsmannen Henry Fox Talbot och fransmannen Louis J M Daguerre, utan att en rad personer samtidigt, och i flera delar av världen, sökte och fann lösningar på hur man fixerar de bilder som solen tecknar på ljuskänsliga material.

Annons
Annons
Annons