Konstant ökning av barncancer i Europa

Antalet barn som får barncancer i Europa har ökat stadigt under de senaste 30 åren. Uppgången är cirka
1 procent per år och gäller i princip alla typer av barncancer och de flesta länder. Det visar den hittills största sammanställningen av europeiska barncancerfall. Orsaken är ännu okänd.

Under strecket
Publicerad
Annons

Upptäckten att antalet barncancerfall ökar i ett stort antal europeiska länder är ytterst förvånande. Den av de flesta accepterade sanningen hittills har varit att
förekomsten av barncancer är konstant och varken ökar eller minskar. Däremot kan rapporteringsbenägenheten variera mellan olika länder:
– Därför har Sverige och Norden alltid legat relativt högt eftersom vi har goda register och följer våra barn noga under lång tid, säger docent Göran Gustafsson, barncancerforskare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Nu har dock ett av EU:s större forskningsprojekt slutredovisats i 18 artiklar i en europeisk cancertidskrift.
Det bygger på ett automa-
tiskt datoriserat system för att samla in information om barncancer i sammanlagt 19 europeiska länder som startades redan under 1990-talet vid WHO:s cancerinstitut i Lyon i Frankrike.

Annons
Annons
Annons