Annons

Könsroller begränsning i skolan

OJÄMSTÄLLT Flickor och pojkar har inte lika förutsättningar att lära sig och att trivas i skolan. Det slår delegationen för jämställdhet i skolan fast när slutbetänkandet i dag lämnas till regeringen. Ordföranden Anna Ekström föreslår en rad åtgärder.

Under strecket
Publicerad

I dag lämnar DEJA, delegationen för jämställdhet i skolan, sitt slutbetänkande till regeringen. Vår granskning visar att flickor och pojkar i den svenska skolan inte får lika förutsättningar att lära sig och trivas i skolan. Pojkar presterar sämre än flickor i skolan, flickor mår sämre än pojkar, flickor utsätts oftare för trakasserier och både pojkar och flickor hindras av traditionella könsroller.

Ända sedan 1960-talet har Skollagen innehållit bestämmelser om att skolan ska motverka traditionella könsroller. Samhället, skolan, arbetsmarknaden och den högre utbildningen har förändrats genomgripande sedan 1960-talet. Det förs en otålig debatt om varför det inte har hänt ännu mer.

Annons
Annons
Annons