Christina Carlsson Wetterberg:Könskampen främmande för feministpionjär

Drygt hundra år efter att ordet ”feminism” började användas på svenska börjar ett feministiskt parti ta form. Men för Frida Stéenhoff, som introducerade begreppet feminism i Sverige, vore det förmodligen en främmande tanke.

Under strecket
Publicerad
Frida Stéenhoff (1865-1945).

Frida Stéenhoff (1865-1945).

Foto: TT
Annons

Sett i historiens ljus är den debatt som i dag rasar kring begreppet feminism ytterst intressant. Frågorna känns igen och tyvärr också reaktionerna. När kvinnor slår sig samman väcks gamla schabloner och stereotyper om okvinnliga och manshatande kvinnor till liv igen, olyckligtvis underblåsta av extrema företrädare inom den feministiska rörelsen och inom genusforskningen. Därmed riskerar själva sakfrågorna att försvinna. Frågorna om statens roll, individens rätt, möjligheten att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete och så vidare, vilka debatterats inom den svenska kvinnorörelsen alltsedan den etablerades vid 1800-talets slut.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons