Annons

Könsförtryck på universitet

I politiken och näringslivet har kvinnorna ryckt fram på senare år. Sämre är det vid universiteten, där kvinnliga professorer försöker stoppa ny kunskap om olikheter mellan könen. Jämställdhetsministern bör ta strid med universiteten, tycker docent Sven-Olof Collin vid Högskolan i Kristianstad.

Publicerad

Kvinnan ” definieras och differentieras i förhållande till mannen och inte han i förhållande till henne. () Han är subjektet, det Absoluta - Hon är det Andra.”
Så skrev Simone de Beauvoir 1949 i sin bok ”Det Andra Könet”, som blivit en av feminismens grundböcker. I dag har kvinnorna markant ökat sin representation i de politiska församlingarna och på ett år har kvinnors styrelserepresentation i de börsnoterade bolagen ökat från sex till elva procent.

Däremot tycks det ligga en nattsvart hinna av könsförtryck över universiteten. Under de sju åren från 1995 till 2002 har andelen kvinnliga professorer blott ökat från 8 till 14 procent, trots en reform med uttalad ambition att öka antalet kvinnliga professorer.
Universiteten är platsen där tanken borde flyga som friast, där frågorna som andra inte vågar ställa formuleras högt och ljudligt, till maktens irritation och förnekelse.
Men det är där som luften förefaller vara som mest förgiftad och som mest inskränkt. Det är där som kvinnorna fortfarande hålls
tillbaka. Det är där som kvinnliga professorer t o m vill förhindra kunskap om könen.
Detta är hårda ord, men grundar sig på en märklig upplevelse av ett studentarbete.

Annons
Annons
Annons