Annons

”Könsbyte för barn bör utredas mer grundligt”

Clara Berglund och Anna Giotas Sandquist, Sveriges Kvinnolobby.
Clara Berglund och Anna Giotas Sandquist, Sveriges Kvinnolobby. Foto: Lena Hammar
Under strecket
Publicerad

Kulturminister Alice Bah Kuhnke och socialminister Annika Strandhäll skriver i Svenska Dagbladet (18/5) att regeringen vill göra det ”snabbt och enkelt” att kunna byta juridiskt kön. Sveriges Kvinnolobby ser med oro på att regeringen går fram med förslag om könsbyte för barn innan de mest grundläggande frågorna är besvarade. Vi vill därför uppmärksamma regeringen på de risker som kan följa av lagändringar som inte har beretts tillräckligt.

Antalet barn och ungdomar som söker sig till sjukvården för att göra könsidentitetsutredningar ökar snabbt. Astrid Lindgrens barnsjukhus har sett en ökning på 100 procent per år under de senaste åren. Forskare på området frågar nu sig vad den stora ökningen beror på. Det är också tydligt att både unga och vuxna som har en könsöverskridande identitet eller uttryck mår sämre än andra delar av befolkningen. Deras ohälsa måste tas på allvar.

Annons
Annons
Annons