Annons
X
Annons
X

Konkurrensfördel för Cosmopols sportsbar

Under året har Casino Cosmopol lanserat något som närmast kan beskrivas som renodlade sportbarer. För andra aktörer finns inte någon möjlighet att starta exempelvis ett likadant spelpalats i anslutning till sin restaurang. Trots det har Konkurrensverket valt att inte utreda problemet, skriver Eva Östling, vd för Visita.

Roulettehjul på Casino Cosmopol.
Roulettehjul på Casino Cosmopol. Foto: MAGNUS LIAM KARLSSON

BRÄNNPUNKT | KONKURRENS

Om AB Svenska Spels syfte verkligen är att erbjuda ett ”naturligt avbrott” för gästerna snarare än tjäna pengar på restauranger så bör det inte finnas några hinder att upphandla tjänsten.
Eva Östling

**Redan år 2011 **påtalade Konkurrensverket att det fanns mycket som talade för att AB Svenska Spels och deras dotterbolags verksamheter inom Casino Cosmopol ”snedvrider eller hämmar” konkurrensen på marknaden för restauranger och nöjesetablissemang.

Det utmynnade i ett åtgärdsprogram för att korrigera konkurrensproblemen.

Annons
X

Trots det är det tydligt att problemen kvarstår eller rent av eskalerar. Under året har Casino Cosmopol lanserat vad man kallar för Sport Zone, som närmast kan beskrivas som renodlade sportbarer. Dessa konkurrerar givetvis direkt med närliggande sportbarer och anmäldes därför till Konkurrensverket av en aktör på samma marknad.

**AB Svenska Spel har motiverat **satsningen med att ”syftet med att visa sport handlar inte om att attrahera nya kunder utan att införa ett naturligt avbrott för att minska risken att spelandet blir alltför spelintensivt”.

Möjligheten till ”naturligt avbrott” fanns sedan tidigare redan via exempelvis kasinots restaurang.

Trots det har Konkurrensverket valt att inte utreda konkurrensproblemet.

**Bara det faktum **att ett statligt bolag bedriver restaurang- och nöjesverksamhet i samma fastighet som sitt statliga moderbolag bedriver monopolskyddad spelverksamhet utgör en solklar konkurrensfördel. Det finns helt enkelt inte någon möjlighet för andra aktörer att starta exempelvis ett likadant spelpalats i anslutning till sin restaurang.

AB Svenska Spel är statligt, har monopol på spelverksamhet och är därmed befriade från konkurrenter på den fysiska svenska spelmarknaden.

När man har denna unika fördel är det oerhört känsligt att vidga verksamheten till att omfatta mer än bara spel. Det ruckar på villkoren och ger de statliga bolagen bättre förutsättningar än de som drivs av hårt arbetande privata entreprenörer. Vi närmar oss nu också den tid då de statligt ägda restaurangerna vid de statligt ägda kasinona kommer att erbjuda såväl julmiddagar som nyårssupé.

Det finns all anledning att ifrågasätta om AB Svenska Spels och dess dotterbolags uppdrag verkligen ska innefatta allt detta?

Visita har förståelse för att även ett statligt spelbolag vill erbjuda sina gäster ett större utbud inom fastigheten. Oavsett om man väljer att kalla det för ”naturligt avbrott för att minska risken att spelandet blir alltför spelintensivt” eller ser det som ett sätt att få gästerna att spendera mer tid och pengar på kasinot så bör man titta på alternativa lösningar.

När Botkyrka kommun ville erbjuda gästerna till Subtopias kulturhus i Alby möjligheten att äta lunch på restaurang och fika på kafé så valde man att upphandla tjänsten.

Liknande val sker på många håll runt om i Sverige.

Om AB Svenska Spels syfte verkligen är att erbjuda ett ”naturligt avbrott” för gästerna snarare än tjäna pengar på restauranger så bör det inte finnas några hinder att upphandla tjänsten.

Att hitta intressenter till attraktiva platser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall bör inte vara speciellt svårt.

EVA ÖSTLING

vd, Visita,

bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen

Annons
Annons
X

Roulettehjul på Casino Cosmopol.

Foto: MAGNUS LIAM KARLSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X