Annons
X
Annons
X

”Konkurrens skapar en effektivare arbetsförmedling”

Våra kritiker missar de centrala delarna i vårt förslag. Vi vill att kvaliteten ska styra i arbetsmarknadspolitiken och att staten bara ska betala efter resultat. Det skriver företrädare för Almega i en slutreplik.

Debatten om Arbetsförmedlingen
Foto: Jessica Gow/TT (Arkiv)

SLUTREPLIK | ARBETSFÖRMEDLINGEN

Britta Leijon och Fredrik Andersson från Fackförbundet ST kritiserar Almegas förslag om att låta externa utförare sköta Arbetsförmedlingens nuvarande matchningsuppdrag. Men de missar flera centrala aspekter i Almegas förslag som är värda att påminna om.

För det första – effekten av Australiens konkurrensutsatta arbetsförmedling har utvärderats. I en studie av Dan Finn år 2011 samt i utvärdering från OECD fann man tydliga sysselsättningseffekter – där andelen som gick vidare från den australiensiska arbetsförmedlingen till arbete höjdes med 15 procentenheter. Dessutom ökade nöjdheten både bland arbetsgivare och arbetssökande.

För det andra – Almegas förslag om betalningsmodell till utförarna bygger på att individen får en peng att sedan välja utförare med. Denna stödpeng är visserligen större för personer med stort stödbehov, men omfattar samtidigt alla arbetssökande. Det innebär att Almegas modell också inkluderar traditionellt ”starka” grupper på arbetsmarknaden, som chefer och högskoleutbildade. Detta gynnar framför allt akademiker som arbetar på arbetsplatser som inte omfattas av trygghetsavtal och där Arbetsförmedlingens stöd är det enda tillgängliga stödet.

Annons
X

För det tredje – den australiensiska modellen innebär att staten också blir kvar som utförare, vid sidan av företag och ideella organisationer. Men precis som i Australien förespråkar vi en tuff mekanism för marknadsexit där de 20 procent sämsta aktörerna förlorar sina uppdrag. Det innebar i Australien att den statliga förmedlingen försvann efter tre upphandlingsuppgångar, då de vid det tillfället hade sämst kvalitet.

På samma sätt vill vi att kvaliteten ska styra i arbetsmarknadspolitiken – staten ska bara betala efter resultat. Utförarna ska betalas på samma sätt och de som uppnår kvalitetskraven ska kunna fortsätta bedriva verksamhet. Det innebär att det är upp till bevis för både statlig och privata alternativ – de som presterar bäst blir kvar.

Avslutningsvis är det angeläget att återigen påminna om de akuta utmaningar svensk arbetsmarknad står inför. Med nära 95 000 nyanlända som kommer inträda i etableringsinsatsen i närtid håller det inte med fortsatt önsketänkande att omorganisationer av myndigheten kommer lösa Arbetsförmedlingens effektivitetsproblem.

Utmaningarna är dock inte enskilda arbetsförmedlares fel. Tvärt om – talangfulla förmedlare sitter fast i ett system som nått vägs ände. Att betala efter resultat och säkerställa att enbart de bästa utförarna får fortsatta möjligheter att bedriva omställningsinsatser är det enda sättet att stärka individer, arbetsgivare och skattebetalare. Med kvalitetssäkrade utförare ökar också arbetsförmedlarnas möjligheter att hitta arbetsplatser där yrkeskunnandet tas tillvara på bättre sätt än i dagens myndighet.

Ulf Lindberg

näringspolitisk chef, Almega

Ann-Kari Edenius

förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Li Jansson

arbetsmarknadsekonom Almega

Annons
Foto: Jessica Gow/TT (Arkiv) Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X