”Konkurrens på spåren skapar osäkra villkor”

Foto: Tomas Oneborg

Villkoren för tågtrafiken måste vara tydligt klargjorda, innan det fungerar att förhandla om höghastighetstågen. När det råder konkurrens på spåren är det alltför otydligt för möjliga operatörer. Det skriver före detta järnvägsutredaren Gunnar Alexandersson i en replik.

Under strecket
Publicerad

Gunnar Alexandersson

Foto: Karin Bäckund
Annons

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman från Sverigeförhandlingen skriver i en debattartikel (SvD 11/1) om sina slutsatser vad gäller de kommersiella förutsättningarna för höghastighetståg på de kommande nya stambanorna och hur finansieringen av infrastrukturen kan lösas. Hittills har diskussionen om höghastighetsbanorna handlat ganska lite om vad de nya banorna ska användas till. Detta trots att det egentligen är trafiken, av en viss typ och en viss omfattning, som samhället är ute efter att realisera, inte själva banorna i sig.

Utan en ändamålsenlig trafik riskerar de samhällsekonomiska nyttorna av banorna att bli begränsade. Det är därför välkommet att förhandlarna tydliggör hur de ser på trafikeringen. Höghastighetståg för ändpunktsmarknaderna Stockholm-Göteborg/Malmö pekas ut som prioriterade i förhållande till en storregional trafik med snabba regionaltåg. Förhandlarna gör bedömningen att det är möjligt att bedriva frekvent, kommersiell trafik på den nya höghastighetsjärnvägen med biljettpriser som motsvarar dagens nivåer och med en hög punktlighet. Upphandlad regionaltågstrafik förväntas komplettera denna trafik, bland annat för att trafikera stationer vid mellanliggande mindre orter.

Annons
Annons
Annons