Annons

Konkurrens i välfärden driver på utveckling

En åldrande befolkning och ökande förväntningar ställer välfärdssektorn inför stora utmaningar som kräver utveckling. I debatten framträder nu röster för regleringar och begränsningar, som skulle strypa den privata företagsamheten och i praktiken föra utvecklingen tillbaka till kommunala monopol. Resultat från min forskning talar entydigt för en annan lösning, skriver Leif Anjou.

Under strecket
Publicerad

Väl fungerande förskola, skola, sjukvård och omsorg är avgörande för oss alla och hela vårt samhälle. Att gå tillbaka mot monopol innebär att anpassning till de nya behoven inte kan tillgodoses.

För det första är politikens styrning av verksamheten svag i kommuner med all eller nästan all verksamhet i egen regi. För politiker är frågor om den kommunala ekonomin, resursfördelning och kommunens utveckling de viktiga, inte ledning och uppföljning av själva verksamheten. Deras styrning gäller kostnader, inte vad som åstadkoms för kostnaderna. Verksamheten styrs alltså inte av politikerna utan av chefer och medarbetare.

Annons
Annons
Annons