Annons

Konkurrens gör att SFI håller hög kvalitet

Publicerad

För den som är nyanländ invandrare i Stockholm är Svenska för invandrare (SFI) en av de viktigaste nycklarna för att komma i arbete. I Stockholm har den enskilde stor valfrihet inom SFI och möjlighet till stor flexibilitet i studietiden. Det finns fortfarande delar inom SFI som behöver förbättras, men den kritik Anki Erdmann (V) levererar på Brännpunkt (
25/4) grundar sig mer i ideologisk övertygelse än hur verkligheten faktiskt ser ut.

Stockholms stad har haft ett valfrihetssystem inom SFI sedan 2001 då verksamheten upphandlades för första gången. I dag bedrivs SFI dels i kommunal regi i Västerort och i Söderort samt på SIFA (Stockholms intensivsvenska för akademiker), dels av tio upphandlade anordnare. Detta har ökat mångfalden och innebär en stor valfrihet för den enskilda eleven. Det har också ökat närheten till SFI. Genom den senaste upphandlingen finns undervisningen på 22 platser runt om i staden.

Annons
Annons
Annons
Annons