Annons
X
Annons
X

Konjunkturinstitutet vill höja skatterna med 74 miljarder

Under måndagen presenterar Anders Borg regeringens vårproposition, dock utan större reformer. Fick Konjunkturinstitutet bestämma skulle skatterna höjas med upp till 74 miljarder de kommande åren.

Mats Dillén, generaldiretör på Konjunkturinstitutet.
Mats Dillén, generaldiretör på Konjunkturinstitutet. Foto: SCANPIX

– Det krävs om vi ska klara personaltätheten i den offentliga sektorn, säger generaldirektör Mats Dillén.

Måndag morgon klockan åtta överlämnar finansminister Anders Borg årets vårproposition till riksdagen. I den delger regeringen sin syn på det ekonomiska läget – men lär inte ge besked om några större reformer. De får vänta till i höst.

Möjligtvis kan vi, tror Mats Dillén, generaldirektör på Konjunkturinstitutet, få se insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området.

Annons
X

– Jag förväntar mig inte några större ofinansierade åtgärder. Det ekonomiska läget är fortsatt osäkert, jag tror inte att man vill binda upp sig för mycket.

Konjunkturinstitutets (KI) prognoser används som beslutsunderlag för regeringen och statliga myndigheter. Trots det är Reinfeldt och Borg sällan i takt med KI; de två har överlag en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen.

Inte minst när det kommer till åren efter 2014 skiljer sig bedömningarna åt.

Konjunkturinstitutet skriver i sin senaste rapport från mars i år att skattehöjningar motsvarande 74 miljarder kronor kan krävas fram till 2017 – förutsatt att man vill behålla ”det offentliga åtagandet” och samtidigt hålla överskottsmålet om 1 procent över en konjunkturcykel.

Med det offentliga åtagandet syftar KI främst på oförändrad personaltäthet inom skola, vård och omsorg. Ingår gör också transfereringar till hushållen samt offentliga investeringar som man anser ska kunna växa i takt med BNP.

– Ska man klara det här, utifrån vår bild av den ekonomiska utvecklingen, krävs skattehöjningar i den storleksordningen vi nämner i rapporten, säger Mats Dillén.

Högre sysselsättning, som Anders Borg alltså tror i högre utsträckning än KI, medför per automatik bättre offentliga finanser. Därmed minskar också behovet av skattehöjningar.

Mats Dillén säger att han – även om regeringens optimistiska prognos skulle slå in – ändå är tveksam till större skattesänkningar.

– Om man genomför det och har för avsikt att klara överskottsmålet krävs att man är återhållsam på utgiftssidan i den offentliga budgeten. Då kan det gå ut över personaltätheten inom vård, skola och omsorg.

– Förr eller senare måste man genomföra försämringar i det offentliga åtagandet eller höja skatterna för att få upp sparandet.

Samtidigt, påpekar han, närmar vi oss nu en situation där det demografiska trycket ökar, vilket gör att det kan finnas skäl att ompröva överskottsmålet – som inrättades för att vi skulle ”spara i ladorna”.

– Vi säger att det kan finnas skäl till en grundligare analys av hur det bör se ut kommande tio, femton år. Om man har ett lägre överskottsmål lättar man också på trycket. Men var man landar där kräver grundliga analyser.

Mats Dillén säger att han inte har fått någon som helst respons från finansdepartementet på KI:s senaste rapport. Han har heller inte talat med Anders Borg om prognosen.

– Vi brukar träffas i ett inledande skede och prata i allmänna termer. Vid senaste tillfället var vi inte riktigt klara med de här beräkningarna.

– Men han vet ju att vi inte har en lika optimistisk bild över utvecklingen av svensk ekonomi.

Hur allvarlig kan situationen bli om Konjunkturinstitutets senaste prognos slår in utan att skatterna höjs med motsvarande 74 miljarder kronor – de kanske tvärtom sänks ytterligare?

– Allvarligt och allvarligt. Det blir som jag ser det svårt att klara överskottsmålet. Det behöver i och för sig inte vara så allvarligt, men är det så att man inte längre har ambitionen att komma upp till 1 procent över en konjunkturcykel är det bra att klargöra att målet är något annat. Det finns nog motiv också för att justera målet.

– Vi pekar på att om man ska klara målet på 1 procent och bibehålla ett oförändrat offentligt åtagande, så uppstår ett tryck på skatterna för att finansiera personaltäthet och annat.

Näringslivs mest delade på Facebook just nu:

Annons
Annons
X

Mats Dillén, generaldiretör på Konjunkturinstitutet.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X