Annons

Katarina Barrling:Konformitet hindrar självrannsakan

Mariaparaden under Venedigfestivalen. I detta sammanhang är visuell konformitet eftersträvansvärd. Men hur blir den intellektuella nivån på samtalet om vi alla intar samma pose?
Mariaparaden under Venedigfestivalen. I detta sammanhang är visuell konformitet eftersträvansvärd. Men hur blir den intellektuella nivån på samtalet om vi alla intar samma pose? Foto: Andrea Merola / TT
Under strecket
Publicerad

Svensk kultur uppvisar uppenbara svårigheter att förhålla sig till svensk kultur. Oavsett om den ogiltigförklaras, misstänkliggörs eller hyllas så finns en utbredd idé om att kulturuttrycken kan särskiljas från sina bärare, gärna också listas, som vore de bergarter eller pensionsförsäkringar. Under senare tid har vi också begåvats med den ena självgoda uppräkningen av svenska värderingar efter den andra. Dessa har uppenbarligen gått från onämnbara till högsta mode, gärna omgivna av övertydliga svenska flaggor. Om nu någon skulle ha svårt att begripa.

Men kultur är till skillnad från bergarter inte något vi kan avskilja från oss själva, än mindre sammanfatta på listor. En kultur är till skillnad från en pensionsförsäkring inte något vi väljer. Vi får den, med modersmjölken eller motsvarande, antingen vi vill eller ej. Det är tankemönster så sammansmälta med vårt väsen att vi inte ens alltid kan se dem.

Annons
Annons
Annons